Belia Pemimpin Masa Depan

Persekutuan Belia Pusat akan mengalami perubahan dalam strukturnya menjelang Sinoda PCS kali ke-39. Nama persekutuan ini akan berubah kepada Pelayanan Belia PCS atau PCS Youth Ministry. Ini merupakan langkah terbaik untuk menyambut cabaran pelayanan masa kini yang memerlukan perubahan dari segi struktur pentadbiran dan cara pendekatan pelayanan.

Perubahan ini merangkumi

  1. Penjenamaan semula
  2. Pengerusi/Pengarah Belia ditukar kepada Youth Pastor
  3. Pengerusi Belia Parokhi menjadi Koordinator Belia Parokhi
  4. Sistem pentadbiran yang memfokus kearah pelayanan Belia jemaat & parokhi.

Pemilihan Youth Pastor adalah dibawah undian perwakilan Sinoda dan yang terpilih akan menerima mandat penuh daripada Sinoda untuk melaksanakan visi dan misi gereja melalui pelayanan belia.

Leave a Comment

Your email address will not be published.