Buku Kososizan

Buku Kososizan ini memuatkan cerita kesaksian dari 5 orang individu yang boleh kita katakan sebagai pemula dan pencetus iman Kristian di tengah-tengah bangsa Rungus pada permulaan pelayanan gereja PCS.

Buku ini menceritakan kisah nyata yang dihadapi mereka saat mereka dalam pelayanan awal PCS. Kalau selama ini kita membaca sejarah yang ditulis oleh Presiden dan Missionari, kini kita dapat melihat dari sudut yang berbeza iaitu individu-individu yang menerima pelayanan para Missionari lalu dan sejurus membantu mereka mengabarkan Berita Baik.

Buku ini boleh didapatkan terus dari Bookstore PCS Pusat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *