Buku Kososizan

Buku Kososizan ini memuatkan cerita kesaksian dari 5 orang individu yang boleh kita katakan sebagai pemula dan pencetus iman Kristian di tengah-tengah bangsa Rungus pada permulaan pelayanan gereja PCS. Buku ini menceritakan kisah nyata...